(a)-formal-ities

(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI_05

Η έκθεση με το τίτλο (a)-formal-ities απευθύνει ερωτήματα που αφορούν στη φόρμα ή/και την απουσία αυτής ενώ παράλληλα συζητά τη τυπολατρία στη τέχνη αλλά και στη κοινωνική και πολιτική ζωή θίγοντας το θέμα του καθωσπρεπισμού και του political correct αλλά και της κοινωνικής σύμβασης εν γένει.

Συμμετέχουν

die4grazien [Petra Gell, Mela Kaltenegger, Susanna Schwarz, G. Maria Wetter], Sylvia Galos, Στέλλα Καπεζάνου, Ελένη Κοτσώνη, Βιργινία Μαστρογιαννάκη, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Δημήτρης Φόρτσας, Γιώργος Τσεριώνης, Στέφανος Χανδέλης.

Επιμελήτρια Εύα Κέκου

Η πολύπλευρη αυτή θεματική αναπτύσσεται μέσα από μικτά μέσα (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκατάσταση) αντιπροσωπεύοντας άλλοτε την έννοια της (α)-φόρμας στο εικαστικό τοπίο και άλλοτε την έννοια του φορμαλ ως “επίσημου στοιχείου” όπως υπαινίσσεται ο τίτλος της έκθεσης. Τέλος, απευθύνει ερωτήματα για το ρόλο του καλλιτέχνη ενταγμένου σε ένα υπάρχον σύστημα αξιών αλλά και ένα εμπορικό σύστημα στο οποίο ο ίδιος βρίσκεται πότε ελεύθερος και άλλοτε δέσμιος των πολιτικών και οικονομικών αναγκαιοτήτων που υπηρετεί και εξυπηρετεί θεμιτά ή όχι, εκούσια ή όχι. Πόσο political correct είναι ο ρόλος της τέχνης και παράλληλα του καλλιτέχνη στις μέρες μας – όχι ως μετρήσιμο μέγεθος αλλά ως αναγκαιότητα εξέλιξης μέσα από αυτήν; Πόσο (εφόσον) επηρεάζει η τυπολατρία την εξελιξιμότητα της τέχνης αλλά και της έκφρασής;

Κάποια από αυτά τα ερωτήματα προσεγγίζει μέσα από το πολύπλευρό εικαστικό της έργο η παρούσα έκθεση σε μία ευσύνοπτη απόπειρα να σκιαγραφηθεί η μετάβαση από το «γραμμικό» στο «ζωγραφικό» στυλ, από την επιφάνεια στο βάθος της σύνθεσης, από την «κλειστή» στην «ανοιχτή» φόρμα /σύνθεση, από την πολλαπλότητα (όλον) στην ιδιαίτερη ενότητα (μέρος) και από την απόλυτη σαφήνεια στην σχετική σαφήνεια.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Eγκαίνια Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 2014, 19:30
Διάρκεια 14 Νοεμβρίου – 12 Δεκεμβρίου, 2014

Τρίτη – Σάββατο 14:00 – 21:00

CHEAPART.HALANDRI

Στρατάρχου Παπάγου 13
152 34 Χαλάνδρι

210 683 3620

office@cheapart.gr
https://cheaparthalandri.wordpress.com, www.cheapart.gr


(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI_01

(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI_06


Για την έκθεση (a)-formal-ities
Επιμελήτρια Εύα Κέκου

H έκθεση με το τίτλο (A) –FORMAL-ITIES αναπτύσσεται μέσα από φορμαλιστικές ενότητες που ακολουθούν τη ροή του «συναινετικού» και «συμβατικού» λόγου εν γένει, αφήγηση εικαστικής έκθεσης εν προκειμένω με διττό στόχο: τη συζήτηση της έννοιας της φόρμας ή/και της απουσίας της αλλά και της έννοιας της τυπολατρίας και της έννοιας του political correct και της μεταξύ τους σχέσης. Σε κάθε μία από τις ενότητες μέσα από την οποία συντίθεται η έκθεση, απευθύνονται ερωτήματα συνδεδεμένα με τη θεματική της έκθεσης ως όλο και την αποσυνθετική ετυμολογική δομή που παραπέμπει ο τίτλος της (πραγματιστικά αλλά και εννοιολογικά):μέσα από αναφορές στη φόρμα αλλά και στην αναίρεσή της, αλλά και τον πολλαπλασιασμό και αναπαραγωγή αυτής -( στον οποίο παραπέμπει ο πληθυντικός του τίτλου-). Στην ευρύτερη προβληματική της έκθεσης τίθεται το θέμα άλλοτε με άμεσο και άλλοτε με έμμεσο τρόπο της φόρμας ως εικαστικής διατύπωσης και ορισμού στην ιστορία της τέχνης αλλά και της έννοια του φόρμαλ ως επίσημου και της ίδιας της κοινωνικής συμβατικότητας (ως έννοιας εντός του πλαισίου της οποίας, η τέχνη εν γένει εκφράζεται, δημιουργεί και διατυπώνει ερωτήματα αλλά και θέτει προβληματισμούς σε εκάστοτε χρονικές στιγμές και κοινωνικά δεδομένα).

Η πολύπλευρη αυτή θεματική αναπτύσσεται μέσα από μικτά μέσα (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, εγκατάσταση, βίντεο). Πόσο political correct είναι ο ρόλος της τέχνης και παράλληλα του καλλιτέχνη στις μέρες μας -όχι ως μετρήσιμο μέγεθος αλλά ως αναγκαιότητα εξέλιξης μέσα από αυτήν; Πόσο (εφόσον) επηρεάζει η τυπολατρία την εξελιξιμότητα της τέχνης αλλά και της έκφρασής; Ποια είναι η σχέση της φόρμας ως εξωτερική μορφή με το περιεχόμενο του έργου και σε ποιο βαθμό αυτές οι συσχετιζόμενες έννοιες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστρεφόμενα μεγέθη ή/και να επιβάλλουν μία σχέση εξουσίας και πρωτοκαθεδρίας στο άλλο μέρος. Η έκθεση αυτή τέλος, απευθύνει ερωτήματα για το ρόλο του καλλιτέχνη ενταγμένου σε ένα υπάρχον σύστημα αξιών αλλά και ένα εμπορικό σύστημα στο οποίο ο ίδιος βρίσκεται πότε ελεύθερος και άλλοτε δέσμιος των πολιτικών και οικονομικών αναγκαιοτήτων που υπηρετεί και εξυπηρετεί θεμιτά ή όχι, εκούσια ή όχι.

Κάποια από αυτά τα ερωτήματα προσεγγίζει μέσα από το πολύπλευρό εικαστικό της έργο η παρούσα έκθεση σε μία ευσύνοπτη απόπειρα να σκιαγραφηθεί η μετάβαση από το «γραμμικό» στο «ζωγραφικό» στυλ, από την επιφάνεια στο βάθος της σύνθεσης, από την «κλειστή» στην «ανοιχτή» φόρμα /σύνθεση, από την πολλαπλότητα (όλον) στην ιδιαίτερη ενότητα (μέρος) και από την απόλυτη σαφήνεια στην σχετική σαφήνεια.

Η πρωτοκαθεδρία του οπτικού πολιτισμού στο σύγχρονο δυτικό κόσμο αποτελεί κοινό τόπο. Τα επίπεδα μέσα από τα οποία συγκροτείται τόσο η έννοια της πολιτισμικής αλλά και κοινωνικής ταυτότητας αλλά και η συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας είναι αποτέλεσμα διαφόρων συνιστωσών, τόσο κοινωνικών όσο πολιτικών, οικονομικών. Το πολύπτυχο θέμα της ιστορικότητας της έννοιας της φόρμας σε μία παράλληλη διαδρομή με τη κοινωνική ύπαρξη( αλλά και τη ταυτόχρονη απουσία συνειδητοποιημένης συνύπαρξης) επιχειρεί να θέσει αυτή η έκθεση.

Δεν είναι τυχαίο γεγονός, ότι η επιλογή των έργων είναι ετερόκλητη αλλά και ότι κάποια έργα φλερτάρουν με την ειρωνικότατα της εξουσίας στη πολιτική αλλά και κοινωνική καθεστηκυία τάξη και το σύστημα κοινωνικών τάξεων (“oh happy days”, Στέλλα Καπεζάνου), επιβάλλοντας ένα πλαίσιο ένταξης αλλά και δημιουργίας ορισμών και πλεγμάτων εξουσίας εντός του οποίου το κοινωνικό Υποκείμενο με την εκάστοτε ιδιότητά του (ως δημιουργός, θεατής, καταναλωτής) λειτουργεί, δρα ή αναπαράγει αξίες και ιδεοληψίες. Στη συνέχεια το έργο του Στέφανου Χανδέλη “Dust Under Brightness” βάζει στο μικροσκόπιο την έννοια της φόρμας μέσα από τεχνικές αυτόματης γραφής ή ανεπίσημους τρόπους συλλογής καθημερινών υλικών και έκθεσης τους, φωτίζοντας τη λεπτομέρεια, το μικρό και το καθημερινό σε σχέση με το όλο. Η μέθοδος της “αρχαιολογικής σκαπάνης” αποτελεί μία πρόσκληση ανασύστασης μέσα από το ιστορικό παρελθόν: μία πρόκληση ταυτόχρονα να αναβαθμισθούμε από θεατές σε μέτοχους και κοινωνούς της τέχνης και να δούμε πίσω από το προφανές και το δεδομένο. Μέσα από την υπέρβαση αυτή μας καλεί το έργο αυτό να ανασύρουμε από τη σκόνη το συγκεκαλυμμένο, να διερευνήσουμε αυτό που βρίσκεται σε ένα συμβατικό πλαίσιο, ανασύροντας την αλήθεια από το έρεβος στο φως.

Η οπτική μεταφορά που αποτυπώνει το έργο της Μαργαρίτας Μυρογιάννη συμπυκνώνει τη παραδοξότητα της έννοιας του “εφήμερου” και “ουτοπικού” μέσα από τη συνεύρεση δύο αντικειμένων που δε θα μπορούσαν να συνυπάρξουν παρά μόνο στο φαντασιακό περιβάλλον της σκηνοθετημένης φωτογράφησης, όπου “κόσμοι” και “τυπολογίες” συναντιούνται σε ένα σημείο τομής, όπου όλα είναι δυνατά και τόσο η φόρμα όσο και η τυπολατρία αποδεικνύουν ότι δεν έχουν περιχαρακωμένα και (α) – δυνατά όρια.

Το έργο του Δημήτρη Φόρτσα, “Νέος Χώρος” μέσα από το δίπολο χαρακτήρα και τη συμπληρωματικότητά που συντίθεται εν ( έχει) τη φαντασιακή δυνατότητα αναπαραγωγής του χώρου αλλά και ανασύνθεσης της πραγματικότητας μέσα από τη διαίρεσή του ίδιου του εαυτού της σε ένα αέναο νέο χώρο, ένα φαντασιακό και ατέρμονο παράγωγο α-( φόρμας).

Το έργο της Ελένης Κοτσώνη “Πέρα από το καλό Κακό και άσχημο” λειτουργεί ως ένας (μη) ορισμός της κανονικότητας στη τέχνη, ταυτόχρονα συμπυκνώνοντας έννοιες μοτίβου, σχεδίου και μεταθέτοντας σε ένα ενιαίο έργο εικόνες “άλλων πολιτισμών”, παράγοντας μέσα από τη σύνθεση μία νέα ολότητα που υπάγεται σε επιμέρους επίσης αυτοτελείς ενότητες. Το έργο αυτό σε απόλυτη αντίστιξη με το έργο “Mature Topography” του Γιώργου Τσεριώνη, έχει χρησιμοποιήσει υλικά από περιοδικά άλλων δεκαετιών για να αναπαράξει νέες “εικόνες” και να δημιουργήσει μέσα από την ανα (κύκλωση) αυτή νέες φόρμες και αφηγήσεις.

Η Βιργινία Μαστρογιαννάκη μέσα από απομεινάρια “ανακυκλώνει” καλλιτεχνικά αναδημιουργώντας νέα αντικείμενα που “παίζουν” με τη φόρμα αλλά και την πεπερασμένη υπόσταση της αλλά και την ίδια την υλικότητα στο έργο της Απομεινάρια, το οποίο λειτουργεί συνολικά ως “όλο” με το έργο “Savoir vivre” σύμβολο κοινωνικών κανόνων αλλά και όρων κοινωνικής συμβίωσης, δημιουργώντας ένα σύνολο αξιών και σχέσεων που είναι σε διακύβευση- η Βίβλος του καθωσπρεπισμού εκτίθεται σε γεωμετρική σχέση με τα υπόλοιπα έργα, αναδημιουργώντας ένα νέο σχήμα με όρους τόσο την αισθητική αλλά και την ύλη, ως προέλευση, καταγωγή και αναγωγή στην ιστορικότητα η οποία διέπει την κοινωνική ύπαρξη και κανόνες.

Τέλος η αυστριακή καλλιτέχνης Sylvia Galos, μέσα από την abstract ζωγραφική της δημιουργεί νέα εικαστικά περιβάλλοντα όπου η έννοια της φόρμας συναντάται στο εκτός ορισμού φαντασιακό περιβάλλον συνεύρεσης σχημάτων, μορφών και χρωματισμού του εικαστικού καμβά με την αφηρημένη ζωγραφική.

Το βίντεο των αυστριακών 4Grazien με χιουμοριστικό αλλά και ειρωνικό και καυστικό χαρακτήρα “δένει” την έκθεση με ένα επίλογο τονικότητας και φόρμας στη κυριολεξία του όρου, ενώ ταυτόχρονα απευθύνει με γλαφυρότητα θέματα έμφυλων κοινωνικών ρόλων και καθωσπρεπισμού.

Το εγχείρημα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι να λειτουργήσει ως κατασκευή, ως πρέπει και ως οφείλει μία έκθεση, εντός της οποίας όμως συναντιούνται διαφορετικές πραγματικότητες, συνιστώσες: άλλοτε φαντασιακές, άλλοτε πραγματικές. Kάποιες φορές με τη μορφή αισθημάτων, ιδεών, πρακτικών, πειραματισμών, έρευνας ως μεμονωμένα στοιχεία ή και τη σύζευξη όλων αυτών μαζί ως συνήθως επιχειρεί να θίξει, να εκθέσει, να ασκήσει κριτική να αναλύσει…η τέχνη. Τα θέματα είναι πολύπλευρα συνήθως και πολυεδρή, συνεπώς και η παρουσίαση και η ανάλυσή τους είναι σε συνάφεια με το» φωτισμό» που διαθέτουμε και τη διάθεση να εμβαθύνουμε σε αυτά. Μέσα στην ίδια την ιστορικότητα της (Ιστορίας) της τέχνης αυτά τα θέματα θέτουμε, απευθύνουμε με διαφορετικό τρόπο μεθοδολογικά, αισθητικά αλλά και ως περιεχόμενο…θέματα μορφής αλλά και περιεχομένου και ουσίας.


(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI_04

(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI_09

(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI_03

(a)-formal-ities_CHEAPART_HALANDRI


(a)-formal-ities

The exhibition entitled (a) -formal-ities questions the element of form and / or its absence, with reference to subjectivness in art and in social and political life, touching upon issues of respectability, the political correct, and of social norms in general. Artists develop a versatile approach to the subject through mixed media (painting, sculpture, video, photography, installation) in attempt to explore the “a-formal” and “formal” element as suggested by the title of the exhibition.

Participating artists

die4grazien [Petra Gell, Mela Kaltenegger, Susanna Schwarz, G. Maria Wetter], Sylvia Galos, Stella Kapezanou, Eleni Kotsoni, Virginia Mastrogiannaki, Margarita Myrogianni, Dimitris Fortsas, Giorgos Tserionis, Stefanos Chandelis.

Curated by Eva Kekou

Visiting Days and Hours

Opening Friday November 14, 2014, 19:30
Duration November 14 – December 12, 2014

Tuesday – Saturday 14:00 – 21:00

CHEAPART.HALANDRI

13 Papagou Str.
152 34 Halandri Athens

+30 210 683 3620

office@cheapart.gr
https://cheaparthalandri.wordpress.com, www.cheapart.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s