AS asperger | The paradox of being a wild animal or god | Part 1

AS asperger | The paradox of being a wild animal or god. Opening @ CHEAPART.HALANDRI on Tuesday May 13, 2014, 19.30

AS asperger | The paradox of being a wild animal or god. Opening @ CHEAPART.HALANDRI on Tuesday May 13, 2014, 19.30

Την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014, εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «ASasperger | Το παράδοξο του να είσαι άγριο ζώο ή θεός» στην CHEAPART.HALANDRI. Την έκθεση επιμελείται το Εργαστήριο Εκθεσιακής Επιμέλειας του Vellios School of Art, συγκεκριμένα οι Δώρα Βασιλάκου και Ευαγγελία Κωνσταντάκου υπό την επίβλεψη του Μεγακλή Ρογκάκου.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Βασίλης Αλεξάνδρου, Ειρήνη Βογιατζή, Αλέξανδρος Βούτσας, Γιώργος Γεροντίδης και Δημήτρης Αμελαδιώτης, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, Έλλη Γρίβα, Κωνσταντίνα Δούνια, Σωτηρία Ζορμπά, Αλεξάνδρα Κουμαντάκη, Αναστασία Λάμπρου, Δημήτρης Λάμπρου, Αλεξάνδρα Μάντζαρη, Άλκηστη Μιχαηλίδου, Ναρ, Δημήτρης Ντόκος, Κωνσταντίνος Πάτσιος, Δημήτρης Πρωτοππαπάς, Μαίρη Ρουσιώτη, Μυρτώ Σαριδέλη, και Τζόλα.

Η έκθεση προέκυψε από την παρατήρηση ότι το σύνδρομο του Άσπεργκερ (στο εξής AS), που εντάσσεται στην κατηγορία των ισοβίων αναπτυξιακών διαταραχών και αφορά σε ένα είδος υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού, παρουσιάζεται με διαφορετικές εκφάνσεις, στην τέχνη όπως καταγράφεται λογοτεχνικά στο βιβλίο του Μαρκ Χάντον «Ποιός σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα;» (2003) και κινηματογραφικά σε ταινίες όπως «Ρέιν Μαν» (1988) και «Μέρι και Μαξ» (2009).

Από αυτές τις εκφάνσεις συμπεραίνεται ότι η εποχή μας αναγνωρίζει το δικαίωμα ισάξιας κοινωνικής θέσης σε άτομα με AS. Θεωρώντας το AS ως φαινόμενο με εν δυνάμει πολιτιστικές διαστάσεις, παρουσιάζεται η εν λόγω έκθεση με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στις ιδιαιτερότητες του συνδρόμου. Έτσι, η έκθεση AS προσδοκά να φωτίσει τις πτυχές του συνδρόμου – τα χαρακτηριστικά στοιχεία έκφρασης των ατόμων με AS, την αντίληψη που έχουν τα άτομα με AS για τον κόσμο, την αντίληψη που έχει ο κόσμος για τα άτομα με AS, τον τρόπο αναπαράστασης του AS ως έννοια, και την κριτική στάση στην περιθωριοποίηση του AS ως ασθένεια. Ο τίτλος «AS asperger», που στα ελληνικά μεταφράζεται «ΩΣ άσπεργκερ», προτείνει στο κοινό να ταυτισθεί προσωρινά με τα άτομα με AS για να δει τον κόσμο από τη δική τους οπτική γωνία. Με αφορμή το σύνδρομο, η έκθεση AS επανεξετάζει την παραδοξότητα των σχέσεων γενικά του σύγχρονου ανθρώπου με τους γύρω του, αλλά και με τον εαυτό του. Ο υπότιτλος της έκθεσης «Το παράδοξο του να είσαι άγριο ζώο ή θεός» εμπνέεται από σχετικό ρητό στα Πολιτικά του Αριστοτέλη. Έτσι, η έκθεση ταυτίζει τα άτομα με AS με ακραίες φύσεις ως άγριο ζώο ή θεός. Μάλιστα, η έκθεση προτείνει ότι το AS μπορεί να μην είναι κατάρα, ως νευρολογική διαταραχή –όπως είχε κάποτε εσφαλμένως διαγνωσθεί η ομοφυλοφιλία– αλλά ίσως ευλογία ως χάρισμα μίας διαφορετικής αντίληψης για τον κόσμο και τα πράγματα.

Έργο του Nar

Μπροστά στο έργο του Nar

Έργο της Αναστασίας Λάμπρου

Μπροστά στο έργο της Αναστασίας Λάμπρου

Εγκαίνια

AS-asperger_CHEAPARTHALANDRI_11

AS-asperger_CHEAPARTHALANDRI_13

Έργο του Βασίλη Αλεξάνδρου

Μπροστά στο έργο του Βασίλη Αλεξάνδρου

AS-asperger_CHEAPARTHALANDRI_22

Μπροστά στο έργο της Έλλης Γρίβα

Μπροστά στο έργο της Έλλης Γρίβα

AS-asperger_CHEAPARTHALANDRI_19

Η είσοδος του εκθεσιακού χώρου, εγκαίνια

Στην αυλή της CHEAPART.HALANDRI

Στην αυλή της CHEAPART.HALANDRI

ΜΕΡΟΣ 1.
Eγκαίνια: Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 , 19.30
Διάρκεια: 13 Μαΐου – 22 Μαΐου 2014

ΜΕΡΟΣ 2.
Eγκαίνια: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014, 19.30
Διάρκεια: 28 Μαΐου – 10 Ιουνίου 2014

Επιμελητές: Δώρα Βασιλάκου & Ευαγγελία Κωνσταντάκου
Επιβλέπων Επιμελητής: Επιμελητής Μεγακλής Ρογκάκος

Στο πλαίσιο της έκθεσης που πραγματοποιείται σε δύο μέρη,
προσφέρεται ξενάγηση για το κάθε μέρος.

Για το πρώτο μέρος, Κυριακή, 18 Μαΐου, (η ώρα θα ανακοινωθεί)
Για το δεύτερο μέρος, Κυριακή, 1η Ιουνίου, (η ώρα θα ανακοινωθεί)

Περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Εκθεσιακής Επιμέλειας – Vellios School Art
3ης Σεπτεμβρίου 24, 10432 Αθήνα, 210 5201 730, info@velliosschoolofart.gr

CHEAPART.HALANDRI
Στρατάρχου Παπάγου 13, 152 34 Χαλάνδρι

Τρίτη – Σάββατο 14:00 – 21:00
+210 683 3620, office@cheapart.gr
https://cheaparthalandri.wordpress.com, www.cheapart.gr

Ξενάγηση στο πρώτο μέρος της έκθεσης από τις επιμελήτριες Δώρα Βασιλάκου και Ευαγγελία Κωνσταντάκου

Ξενάγηση στο πρώτο μέρος της έκθεσης από τις επιμελήτριες Δώρα Βασιλάκου και Ευαγγελία Κωνσταντάκου

Asperger_CHEAPARTHALANDRI_xenagisi_3

Asperger_CHEAPARTHALANDRI_xenagisi_5

Asperger_CHEAPARTHALANDRI_xenagisi_8
PART 1.
Opening: Τuesday, May 13 2014 , 19.30
Duration: May 13 – May 22, 2014

PART 2.
Opening: Wednesday, May 28 2014, 19.30
Duration:May 28 – June 10, 2014

Curators: Dora Vasilakou & Evangelia Konstantakou
Supervising Curator: Megakles Rogakos

On Tuesday, 13 May 2014, opens the group contemporary art exhibition entitled “AS asperger | The paradox of being a beast or a god” in CHEAPART.HALANDRI. The exhibition is curated by the Exhibition Curation Workshop of the Vellios School of Art, and in particular Dora Vasilakou and Evangelia Konstantakou under the supervision of Megakles Rogakos.

The exhibition presents the work of artists: Vasilis Alexandrou, Konstantina Dounia, G. Gerontidis & D. Ameladiotis, Leonidas Giannakopoulos, Ellie Griva, Jola, AlexandraKoumantaki, Anastasia Lamprou, Dimitris Lamprou, Alexandra Mantzari, Alkistis Michaelidou, Nar, Dimitris Ntokos, Konstantinos Patsios, Dimitris Protopapas, Mary Roussioti, Mirto Sarideli, Irene Vogiatzi, Alexander Voutsas, and Sotiria Zorba.

The exhibition arose from the observation that the Asperger’s syndrome (hereafter AS), which forms part of the life-­‐developmental disorders and refers to a type of autism, is presented with different manifestations, as recorded in lieterature in the book of Mark Haddon “The Curious Incident of the Dog in the Night-­‐Time” (2003) and in the cinema in films like “Rain Man” (1988) and “Mary and Max” (2009). From these expressions it is concluded that our era recognizes the right of equal value social status in individuals with AS. Considering AS as a phenomenon with potential cultural dimensions, this exhibition is proposed in order to sensitize the world to the specificities of the syndrome. Thus, the exhibition AS expects to illuminate aspects of the syndrome -­‐ the characteristics elements of expression of people with AS, the perception of people with AS for the world, the perception the world has for people with AS, the way of representing AS as a concept, and the critical attitude for the marginalization of AS as a disease. The title “AS asperger,” which the Greek language cannot translate, suggests to the public to temporarily identify with people with AS to see the world from their own perspective. On the occasion of the syndrome, the exhibition AS reviews the paradox of relations generally of modern man with those around him, but also with himself. The subtitle of the exhibition “The paradox of being a beast or a god” is inspired by a relavant quote from Aristotle’s Politics. Thus, the exhibition identifies the people with AS with extreme cases of nature as a beast or a god. Indeed, the exhibition suggests that AS may not be a curse as neurological disorder -­‐ like homosexuality had once wrongly been diagnosed -­‐ but perhaps a blessing as a gift of a different perception of the world and the things.

During the exhibition, to be held in two parts, a respective tour is offered for each part.
Part 1 of the exhibition: Sunday, 18 May (the time will be announced)
Part 2 of the exhibition: Sunday, June 1 (the time will be announced)

More information:
Exhibition Curating Workshop – Vellios School of Art
24 Tritis Septemvriou Street, Athens, GR 10432, 210 5201 730, info@velliosschoolofart.gr

CHEAPART.HALANDRI
Stratarchou Papagou 13, 152 34 Halandri

Visiting hours: Tuesday – Saturday 14:00 – 21:00
+30 210 683 3620, office@cheapart.gr
https://cheaparthalandri.wordpress.com, www.cheapart.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s